JÄSENEKSI

Vuonna 2024 varsinaisen henkilöjäsenen jäsenmaksu on 25 EUR, eläkeläisjäsenen 10 EUR ja opiskelijajäsenen (vain alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat) 0 EUR. Henkilöjäsenten jäsenmaksuja ei peritä liittymisvuodelta, eikä liittymismaksua ole.

Yhdistykseen voi kuulua henkilöjäsenten lisäksi kannatusjäsenenä oikeuskelpoisia yhteisöitä. Jäsenmaksu yhteisöjäsenille on 200 EUR (liikevaihto alle 250 kEUR), 400 EUR (liikevaihto 250 kEUR – 1 MEUR) tai 600 EUR (liikevaihto yli 1 MEUR) liikevaihdon mukaan. ISRM:n yhteisöjäseneksi voi liittyä suoraan ISRM:n kautta, lisätietoja ISRM:n verkkosivuilla.

Huomaathan, että entisen Kalliomekaniikkatoimikunnan jäsenet eivät lakiteknisistä syistä siirry suoraan Yhdistyksen jäseniksi. Kaikkien vanhojen jäsenten tulee siis erikseen liittyä uuden Yhdistyksen jäseniksi. ISRM:än henkilöjäsenyys on sidottu Yhdistyksen jäsenyyteen!

Täytä jäsenlomake päivittääksesi jäsentietosi tai liittyäksesi jäseneksi.

Tietoja voidaan välittää edelleen emojärjestölle International Society for Rock Mechanics ISRM. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta.

The Finnish Society for Rock Mechanics