Suomen kalliomekaniikkayhdistyksen vuosikokous 2024 Helsingissä 29.04.2024 / Annual meeting of the Finnish Society for Rock Mechanics in Helsinki 29.04.2024

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan täten yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen maanantaina 29.04.2024 klo 15:00 alkaen Valo Hotel & Workiin, Mannerheimintie 109, Helsinki.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Lisäksi käsitellään mahdolliset muut asiat, jotka yhdistyksen hallitus on tuonut kokouksen käsiteltäväksi vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Kokoukseen voi osallistua ainoastaan paikan päällä. Ilmoittautuminen kokoukseen tulee tehdä oheisella lomakkeella 22.04.2024 mennessä: https://forms.gle/LTPeM15pa32ytqZBA

Yhdistyksen puolesta,
Risto Kiuru, sihteeri

————————————————————

Very short summary in English:

Members of the Finnish Society for Rock Mechanics are hereby invited to attend the Society’s Annual Meeting on Monday 29th April 2024 at Valo Hotel & Work, Mannerheimintie 109, Helsinki. The meeting will cover mandatory topics as defined in the Society’s bylaws.

The meeting is held in-person only. To join the meeting, you need to sign up by 22nd April using the form here: https://forms.gle/LTPeM15pa32ytqZBA

On behalf of the Society,
Risto Kiuru, secretary